Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Nowe kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy przy ul. Wrocławskiej

25 czerwca 2015

Kolumbarium to rodzaj grobowca z niszami na urny z prochami zmarłych. Budowla znana już w czasach rzymskich i wczesnochrześcijańskich.

Wówczas budowano je pod ziemią. W obecnych czasach buduje się budowle naziemne. Kolumbarium w Legnicy przy ul. Wrocławskiej powstało przy głównej alei Cmentarza Komunalnego w miejscu ceglanego muru. Mur powstał podczas rozbudowy cmentarza w latach 1844 -1881. Budowany był narastająco etapami, na co wskazuje różnorodność użytego w nim materiału. Dowodem na to jest odkryta podczas rozbiórki pamiątkowa cegła z datą "1858". Pod murem otaczającym cmentarz chowano najbogatszych mieszkańców miasta, których grobowce i murowane katakumby odkryte zostały podczas budowy kolumbarium. Wmurowane w murze epitafia upamiętniające pogrzebanych tam zmarłych, w trakcie przygotowań do budowy zdemontowano i poddano konserwacji. Obecnie epitafia wmurowane są w pamiątkowym segmencie kolumbarium i stanowią cenną historyczną pamiątkę.

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej budowę kolumbarium rozpoczęło w dniu 23 września 2014 r. Budowa składała się z dwóch etapów. I etap budowy zakończono w styczniu, a II etap pod koniec maja 2015 r. Mur częściowo zdemontowano i wzniesiono nową konstrukcję. Kolumbarium o długości 103 m i wysokości ok. 3 m wykonano głównie z cegły. Składa się z 178 nisz na urny, których wnęki wykonano z prefabrykacji żelbetonowych i płyt grafitowych. Jedna wnęka niszowa może pomieścić co najmniej dwie urny. W centralnym odcinku kolumbarium zlokalizowano część celebralną, przy której będą odprawiane nabożeństwa pogrzebowe. Dodatkowo wykonano oświetlenie wzdłuż kolumbarium oraz zamontowano monitoring wizyjny. Całkowity koszt budowy kolumbarium wyniósł blisko 700.000 zł. i pochodzi ze środków Spółki. Nisze w kolumbarium będzie można nabyć wg obowiązującego cennika już w drugiej połowie lipca tego roku.

kol2__1_

kol2__2_

kol2__3_