Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


uruchomienie sortowni zmieszanych odpadów komunalnych

22 września 2015

W dniu dzisiejszym tj. 22 września miejcie miało uruchomienie nowej sortowni zmieszanych odpadów komunalnych. Budowa sortowni została rozpoczęta 28 maja 2015 roku i składała się z dwóch etapów - budowy placu oraz montażu urządzeń.

Nowa sortownia będzie pełniła funkcję instalacji do mechanicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Instalację postawiono na terenie uszczelnionego, utwardzonego i skanalizowanego placu technologicznego.

Odpady zmieszane dowożone będą do instalacji i rozładowywane w boksie wyładowczym zbudowanym z bloczków betonowych. Następnie przy pomocy ładowarki będą podawane do nadawy, z której przy pomocy przenośnika wznoszącego trafią do przesiewacza bębnowego o średnicy oczek 90mm. Na sicie bębnowym wyodrębniane zostaną frakcje odpadów do 90mm i powyżej 90mm. Wydzielona na sicie frakcja do 90mm, stanowiąca głównie biologiczną część odpadów, poprzez układ przenośników i separator metali żelaznych kierowana będzie do boksu z bloczków betonowych, z którego zostanie przetransportowana do kompostowni. Frakcja powyżej 90mm poprzez przenośnik kierowana będzie do stacji automatycznego załadunku kontenerów, z której zostanie przetransportowana do sortowni odpadów surowcowych lub na składowisko w zależności od jakości odpadów.

W skład instalacji wchodzą:

  • przenośnik wznoszący zintegrowany z nadawą,
  • stacjonarny przesiewacz bębnowy o średnicy 3 m i długości 14,5 m,
  • przenośnik frakcji podsitowej,
  • dwa przenośniki przesyłowe,
  • separator metali żelaznych,
  • stacja automatycznego załadunku kontenerów,
  • automatyka sterownicza z systemem bezprzewodowego przesyłania danych,
  • dwa boksy z bloczków betonowych,
  • plac betonowy z instalacją sanitarną i przepompownią o powierzchni - 2785 m2

Planowana roczna zdolność przerobowa - 50 tys. ton przy pracy jednozmianowej. Minimalna wydajność - 17 ton/godz.

Łączny koszt realizacji wyżej opisanej inwestycji wyniósł ponad 3.700 tys. zł.