Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


„Najwyższa Jakość Quality International 2015” dla LPGK

16 października 2015

W poniedziałek 28 września br. w Warszawie odbyła się uroczysta gala podsumowująca IX edycję programu Najwyższa Jakość Quality International 2015, w której uczestniczył Prezes Zarządu LPGK Sp z o.o. Pan Józef Wasinkiewicz.

Podczas uroczystej gali, zostały nagrodzone podmioty stosujące czytelną politykę jakości, wyłonione w trzech kategoriach: QI product – produkt najwyższej jakości, QI services – usługi najwyższej jakości oraz QI order – zarządzanie najwyższej jakości.

Kapituła konkursu wraz z organizatorem Forum Biznesu uhonorowała LPGK  przyznając Spółce Złoty Medal „Najwyższa Jakość Quality International 2015” oraz Srebrne Godło w kategorii QI SERVICES – usługi najwyższej jakości za usługę sortowania odpadów.Tak prestiżowe wyróżnienia są dla Spółki wielkim zaszczytem.

„Najwyższa Jakość Quality International” jest programem projakościowym organizowanym przez ForumBinesu.pl i cykl gospodarczy Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej. Honorowy patronat nad konkursem objęły Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Klub Polskie Forum ISO 9000.

QI2015 lpgk_legnica__2_