Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Ponadregionalna wymiana doświadczeń

26 października 2015

W dniach 22 i 23 października br. w hotelu Qubus w Legnicy odbyła się dwudniowa ogólnopolska konferencja pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi. Ponadregionalna wymiana doświadczeń". Udział w konferencji wzięło ponad 200 osób, głównie przedstawiciele gmin, instytucji naukowo-badawczych i wdrożeniowych, związków międzygminnych, regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, organizacji ekologicznych, przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz mieszkańcy Legnicy.

Podczas konferencji można było wysłuchać doświadczeń wybitnych autorytetów naukowych w zakresie kształtowania nowego systemu gospodarki odpadami.

Dla uczestników konferencji zorganizowano również wyjazd do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej, podczas którego mogli oni zobaczyć funkcjonujące tam instalacje.

Wśród prelegentów wystąpili także przedstawiciele Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Prezes Zarządu Spółki Pan Józef Wasinkiewicz zaprezentował zgromadzonym technologie funkcjonowania Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy. Natomiast Pani Renata Sosnowska - Noworól przybliżyła uczestnikom konferencji tematykę związaną z kompleksowością działań w gospodarce odpadami, w powiązaniu z efektywnością ekonomiczno - ekologiczną Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

Zgodnie z zamysłem organizatorów konferencja umożliwiła uczestnikom ugruntowanie zagadnień i wymianę doświadczeń z zakresu gospodarowania odpadami.