Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Audit Polskiego Centrum Certyfikacji

5 listopada 2008

W dniu 30 pazdziernika 2008 r. w naszej Spółce został przeprowadzony audit Polskiego Centrum Certyfikacji Sp. z o.o. we Wrocławiu w ramach nadzoru nad certyfikowanym systemem zarzadzania według norm PN-EN ISO 9001:2001 PN-EN 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004. Podczas auditu nie stwierdzono niezgodnosci, a efektywnosć systemu i metody jego doskonalenia oceniono na wysokim poziomie. Audit zakończył się wynikiem pozytywnym, gwarantujacym utrzymanie posiadanego certyfikatu. Kolejny audit już za rok