Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


OBWIESZCZENIE NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

29 września 2016

1. Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Nowodworskiej 60 ogłasza przetarg ustny w drodze licytacji publicznej na sprzedaż niżej wymienionych środków trwałych stanowiących własność Spółki:

1) Zamiatarka- 1 szt.

Rodzaj pojazdu: samochód specjalny z zamontowaną zamiatarką drogową z możliwością wykorzystania jako polewaczki (Johnson VT650) na podwoziu samochodu ciężarowego MAN

CENA WYWOŁAWCZA - 390.000,00 ZŁ

KWOTA POSTĄPIENIA (minimalna) - 3.900,00 ZŁ

WYSOKOŚĆ WADIUM - 39.000,00 ZŁ

Rok produkcji 2011

Marka: MAN

Wersja: 15.250 4x2 BL

Model pojazdu: 15.250 TGM

Przebieg: 69843 km

Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym

Pojemność silnika: 6871 ccm

Moc silnika: 184kW (250KM)

Doładowanie: trubosp. z chłodn. powietrza

Liczna cylindrów: 6

Układ cylindrów: rzędowy

2) Mobilna linia do dwuetapowego oddzielania frakcji drobnej ze zmieszanych odpadów komunalnych- 1 szt.

CENA WYWOŁAWCZA - 30.000,00 ZŁ

KWOTA POSTĄPIENIA (minimalna) - 300,00 ZŁ

WYSOKOŚĆ WADIUM - 3.000,00 ZŁ

Rok produkcji: 2008

Maksymalny ciężar odpadów komunalnych: 500kg/m3

Maksymalna wydajność mobilnej linii: 200m3/h

Moc zainstalowana: 37kW

Napięcie zasilania: 400V (50Hz)

Urządzenie do przygotowania materiału do rekultywacji UPMR 18-56:

-długość podkładu sit: 5,6m

-szerokość podkładu sit: 2,8m

-powierzchnia podkładu: 10m2

-kąt pochylenia podkładu: 20 stopni

-obciążenie statyczne 1 podpory: ok. 9,8 kN

-sztywność sprężyny podporowej: 1060N/cm

-silnik napędowy, moc: typ Sg 160L-6 11kW/ 960 obr/min

Urządzenie do przygotowania materiału do rekultywacji UPMR 22-40:

-długość podkładu sit: 4,0m

-szerokość podkładu sit: 2,2m

-powierzchnia podkładu: 9,6m2

-kąt pochylenia podkładu: 18 stopni

-obciążenie statyczne 1 podpory: ok. 13,7 kN

-sztywność sprężyny podporowej: 1060N/cm

-silnik napędowy, moc: typ Sg 180L-6 15kW/ 975 obr/min

Linia nie jest sprawna (koszt naprawy wg rzeczoznawcy ok. 24 000 zł).

Do ceny wywoławczej należy doliczyć 23% podatku VAT.

2. Licytacja nastąpi w dniu 21.10.2016r. o godzinie 12.00 w siedzibie LPGK Sp. z o. o. przy
ul. Nowodworskiej 60, I piętro- Sala Narad.

3. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wniesienie wadium w wysokości określonej w tabeli dla poszczególnej pozycji. Wadium wnosi się w gotówce w terminie do dnia 20.10.2016r. na konto
BZ WBK S.A. I/O Legnica nr 87 1090 2066 0000 0005 4200 0959 lub w kasie Spółki przy
ul. Nowodworskiej 60 w Legnicy.
Za datę wniesienia wadium uważa się dzień zaksięgowania wadium na w/w rachunku bankowym lub dzień wpłacenia wadium w kasie Spółki.

4. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji przed rozpoczęciem licytacji.

5. Po ustaniu postąpień na określony środek trwały licytator, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę. Z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży danego środka trwałego, co zostanie potwierdzone w formie pisemnej (wzór umowy sprzedaży w załączeniu).

6. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

7. Wadium przepadnie na rzecz LPGK Sp. z o.o. jeżeli:

1) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej,

2) oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy,

3) nabywca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy nie zapłaci ceny nabycia.

8. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

9. Termin związania ofertą wynosi 14 dni od dnia zakończenia licytacji.

10. Ze stanem technicznym środka trwałego przeznaczonego do sprzedaży wymienionego:

1) w poz. 1 można zapoznać się na terenie Zakładu Oczyszczania Miasta przy ul. Nowodworskiej 48, osoba do kontaktu: Pan Krzysztof Tobolewski, tel. 606 421 592,

2) w poz. 2 można zapoznać się na terenie RIPOK przy ul. Rzeszotarskiej, osoba do kontaktu:
Pan Tomasz Lewandowski, tel. 668 263 328.

w dniach: od 18 do 19 października 2016r. w godz. od 08.00 do 14.00.

11. LPGK Sp. z o. o. zastrzega możliwość zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia lub warunków aukcji.