Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Jesienna zbiórka liści

7 listopada 2016

W dniach od 14 listopada 2016 r. do 18 listopada 2016 r. odbędzie się jesienna zbiórka liści, która prowadzona będzie z podziałem na 5 rejonów (określonych w załączniku).

Zebrane liście należy zgromadzić w brązowych workach ulegających biodegradacji. Worki należy ustawiać w miejscu gromadzenia odpadów, przy zasiekach.

Koszty wyposażenia nieruchomości w worki obciążają właściciela nieruchomości.

Liście odbierane będą od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Legnicy z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (z wyjątkiem przypadków prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem odpadów zielonych np. ogrodnictwo, rolnictwo, sprzątanie terenów zielonych itp.), a powstają odpady komunalne.

W ciągu roku odpady zielone w tym liście mogą być odwożone przez ich właścicieli do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zlokalizowane są one przy ul. Rzeszotarskiej i Nowodworskiej.

Kolejna zbiórka liści odbędzie się w dniach od 28 listopada 2016 r. do 2 grudnia 2016 r.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 76/ 72-12-343.

Plakat - jesienna zbiorka lisci 2016_1