Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarzadu - Prezesa Zarządu

22 września 2017

Rada Nadzorcza Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
sp. z o.o. informuje, że po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Legnicy – na posiedzeniu w dniu 20 września 2017 r. na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powołała Pana Bogusława Grabonia.