Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Sprzedaż miejsc pod handel zniczami i kwiatami przy Cmentarzu Komunalnym w Legnicy

6 października 2017

Zarząd Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Legnicy, ul. Nowodworska 60  informuje, że w związku ze zbliżającym się dniem „Wszystkich Świętych” ogłasza sprzedaż miejsc pod handel zniczami i kwiatami przy Cmentarzu Komunalnym w Legnicy wg następujących zasad:

1. W dniu 17 października 2017 r. o godz. 8.00 w siedzibie Spółki przy ul. Nowodworskiej 60 w Legnicy zostanie zorganizowany przetarg na opłatę za jedno miejsce pod handel zniczami i kwiatami przy Cmentarzu Komunalnym obejmującą okres od 21.10.2017 r. do 02.11.2017 r. Kwota wywoławcza za jedno miejsce handlowe wynosić będzie 800 zł brutto.

2. W dniu 19 października 2017 r. o godz. 8.00 w siedzibie Spółki przy ul. Nowodworskiej 60 w Legnicy zostanie zorganizowany przetarg na opłatę za jedno miejsce pod handel zniczami i kwiatami przy Cmentarzu Komunalnym obejmującą okres od 28.10.2017 r. do 02.11.2017 r. Kwota wywoławcza za jedno miejsce handlowe wg kategorii wynosić będzie:

- I kategoria – 400 zł brutto,

- II kategoria – 300 zł brutto.

Z Regulaminem Przetargu na sprzedaż miejsc handlowych zainteresowane osoby mogą zapoznać się w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej www.lpgk.pl

3. Od dnia 23 października 2017 r. w siedzibie Spółki przy ul. Nowodworskiej 60 prowadzona będzie sprzedaż pozostałych miejsc handlowych.

4. Opłata dzienna za jedno miejsce handlowe za jeden dzień wg kategorii wynosić będzie:

- od 28.10.2017 r. do 02.11.2017 r.:

I kategoria - 120 zł brutto,

II kategoria - 90 zł brutto;

- od 21.10.2017 r. do 27.10.2017 r.:

I kategoria - 60 zł brutto,

II kategoria - 45 zł brutto.

Szczegółowe informacje odnośnie zasad sprzedaży uzyskać można w siedzibie Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przy ul. Nowodworskiej 60, pokój 105, tel. 76/856 63 50 – wew. 106 lub na stronie internetowej Spółki www.lpgk.pl .