Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Zbieraj selektywnie

17 kwietnia 2018

Przypominamy, że w Legnicy znajdują się dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w których mieszkańcy Legnicy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady.

Punkty znajdują się przy ul. Nowodworskiej 48 i Rzeszotarskiej. Czynna są od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00, a w soboty od 7:00 do 14:00.

Do PSZOK-a mieszkańcy Legnicy mogą przywozić odpady problemowe z gospodarstw domowych takie jak: leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane oraz zużyte opony. Mieszkańcy mogą także przywieźć szkło, metale, papier i tworzywa sztuczne oraz odpady zielone.

Odpady bezpłatnie mogą oddać tylko mieszkańcy Legnicy. Prosimy zabrać ze sobą dokument w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli stwierdzi, że mogą pochodzić z działalności gospodarczej lub jej likwidacji. Ilości dostarczonych odpadów powinny pochodzić z gospodarstw domowych. Elektrośmieci powinny zostać dostarczone w całości. Gałęzie oraz inne odpady zielone powinny być rozdrobnione, tak aby można je umieścić w pojemniku. Przypominamy, że, każdy członek rodziny może oddać 200 kg gruzu, a na jedną osobę przypadają 4 zużyte opony, które można zostawić bezpłatnie w punkcie. Pamiętajmy, że przeterminowane leki możemy zostawić w 26 aptekach na terenie miasta.

Do PSZOK nie przyjmujemy:

- odpadów zawierających azbest

- szyb samochodowych

- szkła zbrojonego i hartowanego

- zmieszanych odpadów komunalnych

- części samochodowych

- odpadów budowlanych zmieszanych z innymi odpadami

- padłych zwierząt