Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Zasady zbiórki odpadów bio

23 kwietnia 2018

Przypominany, że w kwietniu rozpoczął się odbiór selektywnie zbieranych odpadów biodegradowalnych z nieruchomości jednorodzinnych.

Zgodnie z uchwałą nr XLIII/1462/18 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica, odpady te jak co roku, odbierane są w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada, z częstotliwością raz na dwa tygodnie.

Właściciele nieruchomości z zabudowy jednorodzinnej zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru odpadów biodegradowalnych, w tym zielonych, w osobnym pojemniku koloru brązowego lub brązowym, ulegającym biodegradacji worku.

Worki można nabyć we własnym zakresie lub w siedzibie LPGK Sp. z o. o. na ul. Nowodworskiej 48.

Jednocześnie informujemy, że selektywnie zebrane odpady zielone mieszkańcy Legnicy mogą nieodpłatnie, w każdej ilości dostarczyć do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdujących się przy ul. Rzeszotarskiej 1 oraz ul. Nowodworskiej 48.

Zgodnie z obowiązującymi na terenie miasta zasadami segregacji odpadów do bioodpadów zaliczamy:

- odpady zielone: trawa, liście gałęzie,

- części roślin z ogrodu,

- odpady kuchenne: obierki z warzyw i owoców, skorupki jajek, fusy po kawie, herbacie, resztki po przetworach mlecznych,

- wióry z drewna i słomy.

Przypominamy również, że odpady biodegradowalne zgromadzone w workach lub pojemnikach innego koloru niż brązowy nie będą odbierane.

Bezpłatnie dostarczane mieszkańcom domków jednorodzinnych worki koloru zielonego służą gromadzeniu jedynie odpadów opakowań szklanych i odbierane są z częstotliwością raz na miesiąc.