Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Dotacja na rozbudowę sortowni

16 maja 2018

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie na rozbudowę istniejącej sortowni odpadów komunalnych. Inwestycja pod nazwą "Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów wraz z zapleczem przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy" pochłonie ponad 24 mln. 13 mln 154 tysiące złotych to unijne dofinansowanie.

Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. W ramach przedsięwzięcia planowana jest przebudowa istniejącej linii technologicznej do przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych oraz budowa hali technologicznej. Zbudowane zostaną specjalne boksy na odpady, a także wiata do magazynowania odpadów surowcowych. Ponadto powstaną nowe drogi technologiczne i place. W ramach projektu zmodernizowane zostanie także zaplecze Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej, obejmujące budowę budynku biurowo-socjalnego i przebudowę istniejącego budynku wagi oraz budowę drugiej wagi.

Realizacja projektu, przyczyni się do stworzenia bardziej efektywnego systemu gospodarowania odpadami na terenie regionu północnego, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju i opartego na hierarchii sposobów postępowania z odpadami. Kolejnym celem rozbudowy projektu jest osiągnięcie przez Gminę Legnica limitów gospodarowania odpadami komunalnych, w szczególności osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła z odpadów komunalnych w wysokości minimum 50% ich masy do 2020 r.

 

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej od lat inwestuje duże środki w nowoczesne technologie i urządzenia by sprostać najwyższym normom ochrony środowiska oraz krajowym i europejskim standardom gospodarki odpadami komunalnymi.

oznaczenie_poziome