Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Zmiana godzin funkcjonowania legnickich PSZOKów

20 lipca 2018

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą  Nr XLVIII/514/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi legnickie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Rzeszotarskiej i przy ul. Nowodworskiej 48 będą funkcjonować w nowych następujących godzinach:

  • przy ul. Rzeszotarskiej 1 - w poniedziałek i czwartek od godz. 7.00 do 17.00, wtorek, środę i piątek od godz. 8.00 do 16.00, w sobotę od godz. 7.00 do godz. 15.00;
  •  przy ul. Nowodworskiej 48 - w poniedziałek i czwartek od godz. 7.00 do 19.00, wtorek, środę i piątek od godz. 8.00 do 17.00, w sobotę od godz. 7.00 do godz. 16.00.