Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Jesienna zbiórka Liści

26 października 2018

Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami informuje, że od 29 października do 3 listopada 2018 r. odbędzie się jesienna zbiórka liści z terenu miasta, które zostało w tym celu podzielone na pięć rejonów.

Pracownicy Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej bezpłatnie odbierać będą liście, zgromadzone w workach, od właścicieli zarówno zamieszkałych, jak i niezamieszkałych nieruchomości, z wyjątkiem przypadków prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem odpadów zielonych.

Koszty wyposażenia w worki obciążają właścicieli nieruchomości. Zebrane liście należy umieszczać w brązowych workach, ulegających biodegradacji. Powinny one być ustawione w miejscu gromadzenia odpadów, przy zasiekach.

W ciągu roku odpady zielone, w tym liście, mogą być też odwożone przez ich właścicieli do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). W Legnicy znajdują się one przy ul. Rzeszotarskiej i Nowodworskiej.

Kolejna zbiórka liści zostanie przeprowadzona w późniejszym terminie. Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 76/ 72-12-344, w Wydziale Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta Legnicy.