Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Poświąteczna zbiórka choinek

9 stycznia 2019

Informujemy, że w dniach 18 - 19 stycznia oraz 25 - 26 stycznia odbędzie się poświąteczna zbiórka choinek. Zbiórka prowadzona będzie na terenie całego miasta, w godzinach od 10.00 do 17.00.

Choinki należy wystawiać najpóźniej do godziny 10.00 w dniu odbioru:

- w zabudowie jednorodzinnej przed posesję.

- w zabudowie wielorodzinnej w miejscu gromadzenia odpadów, przy zasiekach śmietnikowych.

Należy zwrócić szczególną uwagę aby możliwy był dojazd pojazdu odbierającego oraz aby wystawione choinki nie utrudniały korzystania z nieruchomości w szczególności poprzez zastawianie ciągów komunikacyjnych.

Choinki to odpady biodegradowalne, dlatego tak ważne jest, żeby nie wrzucać ich do pojemników na odpady zmieszane. Pamiętajmy również, żeby nie owijać ich w papier ani folię, bo to również utrudnia ich oddzielenie. Zebrane drzewka trafiają na składowisko odpadów, tam są rozdrabniane, mielone, a następnie trafiają na kompostownię, gdzie podlegają procesom kompostowania. Z oddanych choinek powstaje eko kompost, który można stosować jako naturalny nawóz w ogródkach.

Przypominamy, że choinki można także przywieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przy ul. Rzeszotarskiej lub przy ul. Nowodworskiej 48.