Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Lider Eko Inwestycji

27 stycznia 2008

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. znalazło się w gronie laureatów III edycji konkursu "Przetargi dla najlepszych - Lider Eko Inwestycji" zorganizowanego przez Ogólnopolski Dwutygodnik Budowlany "PROFILE".

Podczas uroczystej gali, która odbyła się 23 stycznia w hali Międzynarodowych Targów Poznańskich Prezes Spółki Józef Wasinkiewicz odebrał Certyfikat Uznania za działalność mającą na uwadze poprawę środowiska naturalnego.

Proekologiczne osiągnięcia Spółki:

  • W zakresie ochrony środowiska na konto LPGK należy zapisać przede wszystkim: modernizację Składowiska Odpadów Komunalnych, modernizację taboru samochodowego oraz prowadzoną sukcesywnie selektywną zbiórkę odpadów.
  • LPGK prowadzi także działania edukacyjne oraz promocyjne na rzecz ekologii polegające głównie na organizowaniu Dni Otwartych Składowiska Odpadów Komunalnych i Zakładu Oczyszczania Miasta, promowaniu selektywnej zbiórki odpadów, czynnym udziale w imprezach promujących ochronę środowiska - Dzień Ochrony Środowiska, Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, prelekcjach w szkole itp.