Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Sprzedaż miejsc pod handel zniczami i kwiatami przy Cmentarzu Komunalnym w Legnicy

25 września 2019

Zarząd Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Legnicy, ul. Nowodworska 60, uprzejmie informuje, że w związku ze zbliżającym się dniem "Wszystkich Świętych" ogłasza sprzedaż miejsc pod handel zniczami i kwiatami przy Cmentarzu Komunalnym w Legnicy i w Jaszkowie wg następujących zasad:

1. W dniu 14 października 2019 r. o godz. 8.00 w siedzibie Spółki przy ul. Nowodworskiej 60 w Legnicy zostanie zorganizowany przetarg na opłatę za jedno miejsce pod handel zniczami i kwiatami przy Cmentarzu Komunalnym obejmującą okres od 21.10.2019 r. do 04.11.2019 r. Kwota wywoławcza za jedno miejsce handlowe wynosić będzie 800 zł brutto.

2. W dniu 14 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Nowodworskiej 60 w Legnicy zostanie zorganizowany przetarg na opłatę za jedno miejsce pod handel zniczami i kwiatami przy Cmentarzu Komunalnym w Jaszkowie, obejmującą okres od 21.10.2019 r. do 04.11.2019 r. Kwota wywoławcza za jedno miejsce handlowe wynosić będzie 400 zł brutto.

3. W dniu 16 października 2019 r. o godz. 8.00 w siedzibie Spółki przy ul. Nowodworskiej 60 w Legnicy zostanie zorganizowany przetarg na opłatę za jedno miejsce pod handel zniczami i kwiatami, obejmującą okres od 28.10.2019 r. do 04.11.2019 r. Kwota wywoławcza za jedno miejsce handlowe przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wrocławskiej 124 w Legnicy wynosić będzie wg kategorii:

- I kategoria – 400 zł brutto,

- II kategoria – 300 zł brutto.

4. W dniu 16 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Nowodworskiej 60 w Legnicy zostanie zorganizowany przetarg na opłatę za jedno miejsce pod handel zniczami i kwiatami, obejmującą okres od 28.10.2019 r. do 04.11.2019 r. Kwota wywoławcza za jedno miejsce handlowe przy Cmentarzu Komunalnym w Jaszkowie wynosić będzie 200,00 zł brutto.

Z Regulaminem Przetargu na sprzedaż miejsc handlowych zainteresowane osoby mogą zapoznać się w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej www.lpgk.pl

5. Od dnia 18 października 2019 r. w siedzibie Spółki przy ul. Nowodworskiej 60 prowadzona będzie sprzedaż pozostałych miejsc handlowych.

6. Opłata dzienna za jedno miejsce handlowe przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wrocławskiej 124 w Legnicy, za jeden dzień wg kategorii wynosić będzie:

- od 28.10.2019 r. do 01.11.2019 r.:

I kategoria - 120 zł brutto,

II kategoria - 90 zł brutto;

- od 20 do 27.10.2019 r. i od 02 do 04.11.2019 r.:

I kategoria - 60 zł brutto,

II kategoria - 45 zł brutto.

7. Opłata dzienna za jedno miejsce handlowe przy Cmentarzu Komunalnym w Jaszkowie za jeden dzień wynosić będzie:

- od 28.10.2019 r. do 01.11.2019 r. 60,00 zł brutto,

- od 20 do 27.10.2019 r. i od 02 do 04.11.2019 r. 30,00 zł brutto,

Szczegółowe informacje odnośnie zasad sprzedaży uzyskać można w siedzibie Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przy ul. Nowodworskiej 60, II piętro pokój 208, tel. 76/856 63 50 – wew. 223 lub na stronie internetowej Spółki www.lpgk.pl.