Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


LPGK poszukuje pracownika

8 października 2019

PRACOWNIK d/s ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Główne obowiązki:

  • wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeń i innej dokumentacji wynikającej z właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  • udział w pracach komisji przetargowych, w tym badanie i ocena formalno-prawna składanych ofert, prowadzenie bieżącej korespondencji związanej z prowadzonymi postępowaniami,
  • współpraca z komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi merytorycznie przy prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
  • archiwizowanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień.

Oczekiwania :

  • dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi,
  • mile widziane udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych (minimum rok doświadczenia),
  • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, w szczególności Word, Excel),
  • bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, pracy pod presją czasu, odporność na stres,
  • studia/szkolenia/kursy z zakresu zamówień publicznych będą dodatkowym atutem.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu telefonicznego Magdalena Muszyńska 660 475 572.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: praca@lpgk.pl, lub dostarczyć osobiście do siedziby Spółki – ul. Nowodworska 60, od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.