Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Jesienna zbiórka liści

14 października 2019

Informujemy, że w dniach od 4 listopada 2019 r. do 8 listopada 2019 r. oraz w dniach od 25 listopada do 29 listopada 2019 r. odbędzie się jesienna zbiórka liści. Zbiórka prowadzona będzie z podziałem na 5 rejonów. 

Pracownicy LPGK bezpłatnie odbierać będą liście zgromadzone w workach, od właścicieli zarówno zamieszkałych jak i niezamieszkałych nieruchomości, z wyjątkiem przypadków prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem odpadów zielonych.

 Koszty wyposażenia w worki obciążają właścicieli nieruchomości. Zbierane liście należy umieszczać w brązowych workach, ulegających biodegradacji. Worki powinny być ustawiane w miejscu gromadzenia odpadów przy zasiekach.

 W ciągu roku odpady zielone, w tym również liście, mogą być też przywożone przez ich właścicieli do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), które mieszczą się w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej i ul. Nowodworskiej 48.

jesienne_liscie_zbiorka_696x464