Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Nowy sposób segregacji

8 stycznia 2020

Od 1 stycznia 2020 roku weszły w życie nowe przepisy, które dotyczą gospodarowania odpadami komunalnymi. Od tego momentu każdy z nas będzie miał obowiązek segregowania odpadów.

Jakie czekają nas zmiany?

 1. Od 1 stycznia 2020 każdy - zarówno w nieruchomościach mieszkalnych, jak i w firmach – każdy ma obowiązek prowadzić selektywną zbiórkę odpadów. Za jej brak nakładana będzie podwyższona opłata w wysokości dwukrotnej wartości stawek podstawowych.
 2. Odpady będziemy teraz segregować na 5 frakcji (obecnie 3). Oznacza to, że pojawi się 5 pojemników: niebieski - na papier, w tym tektury, żółty - na metale i tworzywa sztuczne, zielony na szkło, brązowy na bioodpady, czarny, pomarańczowy lub niemalowany (cynkowany) na odpady zmieszane.
 3. Obecnie to właściciel ma obowiązek zapewnienia pojemników na odpady i ponoszenia kosztów ich dzierżawy. Na mocy uchwały obowiązek ten przejęła na siebie gmina poprzez firmę, która wygra przetarg na odbiór odpadów komunalnych. Dotyczy to nieruchomości zamieszkanych oraz mieszanych, gdzie są lokale mieszkalne i usługowe.
 4. Właściciele nieruchomości jednorodzinnych mogą zadeklarować prowadzenie kompostownika. Oznacza to 3,50 zł mniej w opłacie śmieciowej miesięcznie dla każdego mieszkańca.
 5. Od nowego roku bioodpady odbierane będą raz w tygodniu, przez cały rok.
 6. Każdy właściciel nieruchomości będzie musiał mieć w swoim zasieku pojemnik lub worek (zabudowa jednorodzinna) na szkło.
 7. Firmy będą mogły podejmować decyzję, czy chcą być w gminnym systemie odbioru odpadów, czy sami chcą wybrać firmę, która odbierze im odpady.
 8. Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie od 1 stycznia 2020 r. 21,80 zł miesięcznie na mieszkańca. Zawiera ona w sobie m.in.: koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, dostarczaniem, wymienianiem i utrzymywaniem pojemników (lub worków), zbiórek akcyjnych wielkich gabarytów i elektroodpadów, koszty funkcjonowania PSZOK-ów i Miejskich Punktów Elektroodpadów oraz likwidacji dzikich wysypisk.
 9. Obowiązek złożenia nowej deklaracji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje od 1 stycznia 2020 r.
 10.  Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od 1 stycznia 2020 roku:
  • Niesegregowane zmieszane odpady komunalne – raz w tygodniu
  • Bioodpady (pojemnik lub worek brązowy) – raz w tygodniu
  • Metale i tworzywa sztuczne (pojemnik lub worek żółty) – raz na dwa tygodnie
  • Papier (pojemnik lub worek niebieski) – raz w miesiącu
  • Szkło (pojemnik lub worek zielony) – raz w miesiącu

Segregacja.strona

źródło: https://portal.legnica.eu/gospodarowanie-odpadami-7-874/