Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Wytyczne w sprawie ceremonii pogrzebowej

20 marca 2020

 

Z uwagi na wyjątkową sytuację w kraju dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa, LPGK sp. z o.o. informuje iż realizuje usługę organizacji ceremonii pogrzebowych na Zakładzie Usług Pogrzebowych według następujących zasad:  

1. Ewentualne pożegnania (identyfikacje zwłok), w tym przed kremacją tylko w razie absolutnej pewności zgonu nie na chorobę zakaźną. Uczestniczy maksymalnie 5 osób. Czas pożegnania 10 minut.  

2. Obrzęd pogrzebu wyznaniowego i świeckiego ograniczony tylko do terenu cmentarza. Bez wchodzenia do kaplicy cmentarnej. Trumna zamknięta. Przy zgonie na chorobę zakaźną- zamknięta i zdezynfekowana. Wyniesienie zwłok przed kaplicę bez asysty żałobników. Kondukt żałobny- ograniczenie ilości do 5 osób (z wyłączeniem obsługi).

W czasie zagrożenia wyznaniowe misteria pogrzebowe odbywają się zgodnie z Zarządzeniami Zwierzchników Religijnych.