Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Nowe wytyczne dotyczące ceremonii pogrzebowych

20 kwietnia 2020

Z uwagi na wyjątkową sytuację w kraju dotyczącą wprowadzenia stanu epidemii, LPGK sp. z o.o. informuje że zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, Zakład Usług Pogrzebowych realizuje usługę organizacji ceremonii pogrzebowych według następujących zasad:

od 20.04.20202 r. na Cmentarzach Komunalnych w Legnicy:

• w kaplicy, może uczestniczyć w ceremonii pogrzebowej 10 osób,

• na terenie cmentarza, może łącznie uczestniczyć 50 osób w ceremonii pogrzebowej (w tym liczone osoby w kaplicy),

z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny oraz obsługi.