Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Zmiany dla Firm Kamieniarskich od 01 maja 2020r.

28 kwietnia 2020

Z uwagi na wyjątkową sytuację w kraju dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa, LPGK sp. z o.o. wychodząc na przeciw potrzebom lokalnych przedsiębiorców informuje, iż firmy kamieniarskie posiadające zlecenia na realizację montażu nagrobków od 01.05.2020r. będą miały umożliwiony wjazd na teren cmentarzy miasta Legnicy po spełnieniu niżej wskazanych warunków:

1. W czasie wjazdu będą posiadły:

a) potwierdzenie dokonania opłaty za wjazd na teren Cmentarza w wysokości 80zł, którą należy dokonać przelewem na konto

Santander Bank Polska S. A. NR: 87 1090 2066 0000 0005 4200 0959

b) potwierdzenie dokonania opłaty za zezwolenie na postawienie nagrobka, którą należy dokonać przelewem na konto, gdzie w treści przelewu wskazane będzie miejsce montażu nagrobka (nr kwatery, rząd, nr grobu).

ZEZWOLENIE NA POSTAWIENIE NAGROBKA:

  1. grób urnowy           64,80 zł
  2. grób dziecinny        64,80 zł
  3. grób ziemny         108,00 zł
  4. grób murowany        162,00 zł

 

Santander Bank Polska S. A. NR: 87 1090 2066 0000 0005 4200 0959

Na przelewie prosimy o podanie danych wpłacającego wraz z adresem, celem wystawienia przez Administratora faktury potwierdzającej wpłatę.

2. Firmy kamieniarskie uiszczą kaucję zwrotną w Biurze Administratora Cmentarza, która zostanie zwrócona po sprawdzeniu prawidłowego wykonania usługi, przez pracownika cmentarza.

KAUCJA ZA POSTAWIENIE NAGROBKA:

  1. grób urnowy            200,00 zł
  2. grób dziecinny         200 ,00 zł
  3. grób ziemny            500 ,00 zł
  4. grób murowany      1000,00 zł

 

3. Firma kamieniarska dokona zgłoszenia chęci wjazdu z dwu dniowym wyprzedzeniem pod nr tel. Cmentarz Komunalny ul. Wrocławska 76/856 63 45, Cmentarz Komunalny w Jaszkowie tel. 882 905 683

4. Właściciele, Pracownicy firm kamieniarskich zachowają wymagane w czasie pandemii środki ostrożności, oraz będą wyposażeni w zalecane środki ochrony osobistej.

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu
Cmentarz Komunalny ul. Wrocławska 76/856 63 45,

Cmentarz Komunalny w Jaszkowie tel. 882 905 683