Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Zasady obowiązujące na Cmentarzach Komunalnych

2 czerwca 2020

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, że w trosce o naszych klientów oraz zapewniając bezpieczeństwo naszym pracownikom, na Cmentarzu Komunalnym zgromadzenia organizowane w ramach obrządku religijnego odbywają się z zachowaniem obowiązku:

-  w budynku obowiązek zakrywania nosa i ust, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020r. poz. 110,284,568 i 695) - z wyłączeniem osób sprawujących kult

- w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 2m od siebie - z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny

- prosimy wszystkie osoby o zachowanie bezpiecznej odległości od siebie.

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu

Cmentarz Komunalny ul. Wrocławska 76/856 63 45,

Cmentarz Komunalny w Jaszkowie tel. 882 905 683