Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Informacje dotyczące formalności w Zakładzie Usług Pogrzebowych

10 listopada 2020

Informacje pomocne w sprawnym załatwieniu pochówku

W celu załatwienia formalności pogrzebowych OSOBA ZLECAJĄCA  wypełnia następujące dokumenty:

- ZLECENIE  wykonania usługi pochówku (formularz w załączeniu)

- W przypadku zgonu w szpitalu- UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU CIAŁA ZE SZPITALA (formularz w załączeniu),

- Jeśli rodzina posiada prawo do grobu - ZGODĘ NA DOCHOWANIE DO GROBU ISTNIEJĄCEGO (formularz w załączeniu),

- W przypadku zlecenia kremacji- ZGODĘ NA KREMACJĘ (formularz w załączeniu).

Po wypełnieniu dokumentów przez OSOBĘ ZLECAJĄCĄ pracownik Zakładu Usług Pogrzebowych ustala szczegóły organizacyjne pogrzebu i odnotowuje je w FORMULARZU POGRZEBOWYM ( w załączeniu),

Na podstawie formularza sporządzany jest kosztorys pogrzebowy.

Ostatnim etapem formalności pogrzebowych jest rozliczenie w Biurze tj. podpisanie dokumentów do ZUS-u oraz uiszczenie dopłaty do pogrzebu.

W celu sprawnego załatwienia formalności pogrzebowych warto skorzystać z możliwości umówienia się na dokładny termin ich załatwienia (dzień, godzina) przez telefon 76 854 59 36 lub 76 856 63 45

W związku z sytuacją epidemiologiczną w przypadkach załatwiania pochówku osób zmarłych zarażonych Covid-19, a także przez osoby objęte kwarantanną uprasza się o zdeponowanie wypełnionych formularzy w specjalnym pojemniku w Biurze Zakładu Usług Pogrzebowych wraz z numerem telefonu kontaktowego. Po odbiorze dokumentów pracownik Zakładu Usług Pogrzebowych skontaktuje się z OSOBĄ ZLECAJĄCĄ i będzie kontynuował załatwianie formalności.

Dodatkowo LPGK sp. z o. o. w Legnicy informuje że na Cmentarzach Komunalnych w Legnicy:

- w kaplicy podczas uroczystości pogrzebowych, może uczestniczyć 7 osób.