Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Sprzedaż miejsc pod handel zniczami i kwiatami

7 października 2021
Zarząd Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Legnicy, ul.Nowodworska 60; uprzejmie informuje, że w związku ze zbliżającym się dniem „Wszystkich Świętych” ogłasza sprzedaż miejsc pod handel zniczami i kwiatami przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wrocławskiej w Legnicy wg następujących zasad:

1. W dniu 15 października 2021 r. o godz. 8.00 w Biurze Cmentarza Komunalnego na Jaszkowie zostanie zorganizowany przetarg na opłatę za jedno miejsce pod handel zniczami i kwiatami przy Cmentarzu Komunalnym ul. Wrocławska w Legnicy, obejmujący okres od 22.10.2021 r. do 05.11.2021 r. Kwota wywoławcza za jedno miejsce handlowe wynosić będzie 800 zł brutto.

2. W dniu 18 października 2021 r. o godz. 8.00 w Biurze Cmentarza Komunalnego na Jaszkowie zostanie zorganizowany przetarg na opłatę za jedno miejsce pod handel zniczami i kwiatami przy Cmentarzu Komunalnym ul. Wrocławska w Legnicy, obejmujący okres od 29.10.2021 r. do 05.11.2021 r. Kwota wywoławcza za jedno miejsce handlowe wynosić będzie 400 zł brutto.

Z Regulaminem Przetargu na sprzedaż miejsc handlowych zainteresowane osoby mogą zapoznać się w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej www.lpgk.pl

3. Od dnia 19 października 2021 r. w Biurze Cmentarza Komunalnego na Jaszkowie prowadzona będzie sprzedaż pozostałych miejsc handlowych.

4. Opłata dzienna za jedno miejsce handlowe w okresie od 22.10.2021 r. do 02.11.2021 r. przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wrocławskiej w Legnicy, wynosić będzie: 100 zł brutto.

Szczegółowe informacje odnośnie zasad sprzedaży uzyskać można w siedzibie Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przy ul. Nowodworskiej 60, tel. 76/856 63 50 – wew. 233 lub na stronie internetowej Spółki www.lpgk.pl