Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej nominowane do tytułu "Przyjaźni Środowisku"

20 grudnia 2006

Kapituła Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" nominowała LPGK do nagrody i Certyfikatu w kategorii "Przedsiębiorstwa Przyjaznego Środowisku". Jurorzy, dokonując nominacji, wzięli pod uwagę m. in. osiągnięcia firmy w dziedzinie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz odzyskiwanie na wysypisku biogazu, przetwarzanego następnie w energię elektryczną.. Ostateczne rozstrzygnięcie Konkursu, któremu patronuje Prezydent RP Lech Kaczyński, nastąpi w styczniu przyszłego roku.