Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Ekologiczny prąd elektryczny PROJEKT ENER - G

6 listopada 2006

Jak przystało na właściciela tytułów "Gminy przyjaznej środowisku" i "Lidera polskiej ekologii", Legnica stosuje coraz bardziej nowoczesne, wydajne i - co bardzo istotne -opłacalne metody ochrony naturalnego środowiska. W styczniu 2004 roku, w obecności Prezydenta miasta Tadeusza Krzakowskiego, doszło do podpisania umowy pomiędzy spółką komunalną - Legnickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej a firmą z kapitałem angielskim - ENER-G Polska, która przewidywała wybudowanie na miejskim składowisku odpadów instalacji do pozyskiwania biogazu i przetwarzania go na energię elektryczną oraz cieplną. Inwestycja dobiegła końca, a jutro (3 listopada) elektrownia da pierwszy prąd. Jest to kolejna w Polsce tego typu instalacja firmy ENER-G. Wykorzystując powstający w odpadach biogaz (głównie metan), zatruwający powietrze atmosferyczne i stwarzający niebezpieczeństwo samozapłonów, przekształci go w prąd i ciepło. Energia elektryczna będzie sprzedawana do sieci koncernowi "EnergiaPro". Rocznie przetworzy się ok. 2 milionów m sześc. biogazu. Ilość powstałej energii elektrycznej wystarczy na zaspokojenie potrzeb energetycznych blisko 2 tys. gospodarstw domowych. ENER-G Polska zainwestowało w to przedsięwzięcie 6 milionów złotych. Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej udostępnia 16 hektarowe wysypisko, a w zamian za to będzie miało prawo do udziału w przychodzie ze sprzedaży prądu. Budowa instalacji trwała ponad dwa lata, a sama eksploatacja biogazów trwać może nawet 15 lat. Powstaną tu 3 nowe miejsca pracy. Ta inwestycja jest korzystna dla obu kontrahentów - co zgodnie podkreślają obie strony. Jest też istotna ekologicznie, ekonomicznie i społecznie dla miasta.