Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Ekologiczna nagroda dla Spółki

9 lutego 2011

Spółka od 2006 roku bierze udział w Narodowym Konkursie Ekologicznym "Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku" pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP, promując ekologiczny wizerunek naszego miasta. W tym roku decyzją Narodowej Rady Ekologicznej po raz czwarty znaleźliśmy się w gronie laureatów i wyróżnionych XII Edycji tego konkursu. Na tegorocznej Gali, która odbyła się w Warszawie w imieniu Spółki Prezes Zarządu Józef Wasinkiewicz odebrał statuetkę z "Zielonym Listkiem" i certyfikat "Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku" jako jedno z trzech wyróżnionych przedsiębiorstw w kraju.

Na przestrzeni lat 2006-2010 Spółka została doceniona za zaangażowanie w edukację ekologiczną wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej oraz za wprowadzanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Przyznanie tego zaszczytnego tytułu potwierdza starania Spółki o promowanie życia zgodnego z proekologicznymi zachowaniami oraz jej wymierny wkład w inwestycje na rzecz nowoczesnych technologii zagospodarowania, głównie odzysku odpadów.

W minionych latach Spółka kolejno otrzymała:

2006- nadanie Firmie LPGK wyróżnienia w VIII Edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" (26.01.2007)

2008- nadanie tytułu "Firma Przyjazna Środowisku" w X Edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" (06.02.2009)

2009- przedłużenie znaku w Kategorii Firma Przyjazna Środowisku w XI Edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" (05.02.2010)

2010- przedłużenie znaku w Kategorii Firma Przyjazna Środowisku w XII Edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" (04.02.2011)