Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Zielony Listek dla LPGK

13 lutego 2012

Po raz piąty Spółka uczestniczyła w Narodowym Konkursie Ekologicznym "Przyjaźni Środowisku", którego Honorowym Patronatem jest Prezydent RP Bronisław Komorowski. W tym roku Decyzją Narodowej Rady Ekologicznej Spółka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekologii otrzymała tytuł "Mecenasa Polskiej Ekologii". W piątek 10 lutego w Hotelu "Sofitel Victoria" w Warszawie podczas uroczystej Gali Laureatów i Wyróżnionych w imieniu Spółki Statuetkę odebrał Prezes Zarządu Józef Wasinkiewicz,

Przyznanie tego zaszczytnego tytułu potwierdza starania Spółki o promowanie życia zgodnego z proekologicznymi zachowaniami oraz jej wymierny wkład w inwestycje na rzecz nowoczesnych technologii zagospodarowania, głównie odzysku odpadów. Spółka również została doceniona za zaangażowanie w edukację ekologiczną wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej oraz za wprowadzanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.

W minionych latach Spółka kolejno otrzymała:

2006- nadanie Firmie LPGK wyróżnienia w VIII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" (26.01.2007)

2008- nadanie tytułu "Firma Przyjazna Środowisku" w X Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" (06.02.2009)

2009- przedłużenie znaku w Kategorii Firma Przyjazna Środowisku w XI Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" (05.02.2010)

2010- przedłużenie znaku w Kategorii Firma Przyjazna Środowisku w XII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" (04.02.2011)

2011- przedłużenie znaku w Kategorii Firma Przyjazna Środowisku w XIII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" oraz uhonorowanie tytułem "Mecenasa Polskiej Ekologii" (10.02.2012)