Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Pięć lat z systemem

17 sierpnia 2012

W Legnickim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej już od pięciu lat z powodzeniem stosowany jest Zintegrowany System Zarządzania. Przynosi on korzyści spółce, klientom i środowisku.

Zintegrowany System Zarządzania wdrożony w 2007 r. oparty był na trzech normach:

- jakościowej PN EN ISO 9001

- środowiskowej PN EN ISO 14001

- bhp PN -N 18001

W roku 2010 ZSZ wzbogacony został o czwartą normę dotyczącą bezpieczeństwa informacji ( ISO/IEC 27001). Połączenie tych czterech norm w ramach ZSZ doprowadziło do poprawy wszystkich procesów gospodarczych zachodzących w LPGK. Przyczyniło się także do dynamicznego rozwoju spółki, optymalizacji kosztów działalności i poprawy organizacji pracy. Ten sposób zarządzania jest zgodny z najwyższymi standardami światowymi.

Efekty tego sposobu zarządzania bardzo pozytywnie postrzegają klienci LPGK. W szczególny sposób nadzorowane są usługi i zgłaszane reklamacje. Ze zgłaszanych uwag i wniosków czerpie się wiedzę potrzebną do dalszego doskonalenia systemu. Przyjęcie normy środowiskowej pozwala na łatwiejszy dostęp do funduszy europejskich. LPGK może liczyć na dodatkowe punkty składając wnioski o ich przyznanie. W spółce prowadzone są szkolenia środowiskowe. Z kolei przyjęcie norm bhp postawiło na jeszcze wyższy poziom profilaktykę, co doprowadziło do znacznego spadku ilości wypadków przy pracy. LPGK bardzo dba o zabezpieczenie przetwarzanych przez spółkę informacji. Dane osobowe powierzone spółce przez klientów są bezpieczne. Pracownicy utożsamiają się z firmą, dbając o jej markę i wizerunek.