Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Zmieniają Zakaczawie i centrum miasta

27 sierpnia 2012

Pracownicy Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 31 sierpnia zakończą prace związane z rewitalizacją wnętrz podwórkowych na legnickim Zakaczawiu. Bardzo zaawansowane są też roboty na budowie ulicy Środkowej w centrum miasta.

To dwie największe inwestycje drogowe realizowane przez LPGK wyłonione w wyniku wygranych przetargów publicznych. Prace związane z rewitalizacją podwórek przy ul. H. Pobożnego, B. Chrobrego, Wałów Poniatowskiego realizowane są w ramach zadania "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - zagospodarowanie oraz utworzenie funkcjonalnych przestrzeni publicznych". Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych.

Prace przy rewitalizacji podwórek (w sumie sześć stref) rozpoczęły się jesienią 2010 r. Przez prawie dwa lata ich obraz uległ zupełnej przemianie. Nawierzchnia wówczas była piaszczysta, nie było na nich zieleni. Teraz zostały wyłożone kostką i płytami granitowymi. Stanęły na nich ławki, stylowe lampy, elementy rekreacyjne, boisko do koszykówki oraz stojaki na rowery. A także zasadzono drzewka i ustawiono drewniane elementy architektury. Przy kamienicach powstały estetyczne trawniki. Koszt tej inwestycji związanej z rewitalizacją podwórek to 3,22 mln zł (brutto).

Termin zakończenia prac przy budowie ul. Środkowej przewidziano na 30 listopada tego roku. Roboty są zaawansowane w przeszło 60 procentach i przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Projekt zakłada ułożenie na 210 metrach jezdni z kostki, także chodników oraz zbudowanie parkingu na 55 miejsc w tym dla 7 niepełnosprawnych, ustawienie 13 nowych stylowych latarni. Koszt tej inwestycji to około 1,9 mln zł (brutto).