Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Zamówienia publiczne lata 2021-2022

Platforma Zakupowa

W niniejszej zakładce Zamawiający zamieszcza informacje dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130.000,00 zł netto, wszczętych od dnia 1 stycznia 2021 roku.


Świadczenie usług sprzątania na potrzeby Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z podziałem na części - NZP/NC/5/2022

ID 602425

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

link

Dostawa na potrzeby LPGK Sp. z o. o. samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki na podstawie umów sprzedaży i umów dzierżawy z podziałem na części  - NZP/TO/4/2022

ID 598681

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

link

Świadczenie usług sprzątania na potrzeby Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z podziałem na części  - NZP/NC/3/2022

ID 592413

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

link

Świadczenie usług z zakresu ochrony osób i mienia, konwojowania wartości pieniężnych oraz obsługi kotłowni w sezonie grzewczym z podziałem na części  - NZP/NC/8/2021

ID 580793

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

link

Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  - NZP/EF/2/2022

ID 571323

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

link

Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenie mienia Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z podziałem na części - NZP/EF/1/2022

ID 559862

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

link

Ręczne sortowanie odpadów komunalnych oraz wykonywanie prac przygotowawczych do sortowania odpadów i prac polegających na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych na terenie ZZO w Legnicy - NZP/TZZ/7/2021 (tryb zamówienia z wolnej ręki)

Dostawa na potrzeby LPGK Sp. z o. o. samochodu ciężarowego z zabudową bramową - NZP/TO/6/2021 (tryb zamówienia z wolnej ręki)


Ręczne sortowanie odpadów komunalnych oraz wykonywanie prac przygotowawczych do sortowania odpadów i prac polegających na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych na terenie ZZO w Legnicy - NZP/TZZ/5/2021

ID 546728

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

link

Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy z podziałem na części - NZP/TZZ/4/2021

ID 530760

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

link

Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy - NZP/TZZ/3/2021 (tryb zamówienia z wolnej ręki)

ID 517995

Przeglądy konserwacyjne, przeglądy doraźne oraz naprawy i modernizacje urządzeń transportu bliskiego należących do LPGK Sp. z o. o. wraz z oceną ich stanu technicznego w przypadku przekroczenia resursu - NZP/TO/2/2021

ID 469798

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

link

Dostawa na potrzeby LPGK Sp. z o. o. samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki na podstawie umów sprzedaży i umów dzierżawy z podziałem na części - NZP/TO/1/2021

ID 445873

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

link