Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Zamówienia publiczne 2021

Platforma Zakupowa

W niniejszej zakładce Zamawiający zamieszcza informacje dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130.000,00 zł netto, wszczętych od dnia 1 stycznia 2021 roku.


Przeglądy konserwacyjne, przeglądy doraźne oraz naprawy i modernizacje urządzeń transportu bliskiego należących do LPGK Sp. z o. o. wraz z oceną ich stanu technicznego w przypadku przekroczenia resursu - NZP/TO/2/2021

ID 469798

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

link

Dostawa na potrzeby LPGK Sp. z o. o. samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki na podstawie umów sprzedaży i umów dzierżawy z podziałem na części - NZP/TO/1/2021

ID 445873

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

link