Nasze Osiągnięcia:

PFP_2016_pion_RGB mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Zarząd


Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

Zarząd jest jednoosobowy.

B.Grabon_www

Prezes Zarządu

mgr Bogusław GrabońDyrektor ds. Techniczno - Eksploatacyjnych,Pełnomocnik Zarządu

Adam Urbaniak


Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych - Główny Księgowy, Prokurent

mgr inż. Zdzisław Woźniak