Zarząd


Jednoosobowy Zarząd Spółki reprezentowany jest przez Prezesa Zarządu w osobie Pana Józefa Wasinkiewicza.

wasinkiewicz2

Prezes Zarządu

inż. Józef Wasinkiewicz


Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych - Główny Księgowy, Prokurent

mgr inż. Zdzisław Woźniak


Dyrektor ds. Organizacyjno - Prawnych

mgr Bogusław Graboń


Dyrektor ds. Techniczno - Eksploatacyjnych,Pełnomocnik Zarządu

Adam Urbaniak