Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Dział Zieleni Miejskiej

Teren obsługiwany przez Zakład to głownie tereny parkowe, trawniki oraz zieleń przyuliczna, na których prowadzone są prace pielęgnacyjne (koszenie, grabienie, odchwaszczanie, nawożenie, podlewanie, nasadzanie, sianie, cięcie drzew i krzewów) oraz konserwacyjne.

W ramach pracy Zakładu Zieleni Miejskiej oferujemy:zielen_3

  • projektowanie, budowanie i pielęgnację architektury zielonej,
  • urządzanie i utrzymanie terenów zielonych,
  • układanie kompozycji dywanów kwiatowych,
  • pielęgnacja starodrzewu,
  • konserwacja zieleni, w tym również pasów zieleni przydrożnej, prześwietlanie koron drzew,
  • wycinka drzew (zgodnie z przyzwoleniem) i ich przesadzanie.resized__450x337_Palm_s_09_d