Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Dział Zieleni Miejskiej

Teren usług oferowanych przez Spółkę to głownie tereny parkowe, trawniki oraz zieleń przyuliczna, na których prowadzone są prace pielęgnacyjne (koszenie, grabienie, odchwaszczanie, nawożenie, podlewanie, nasadzanie, sianie, cięcie drzew i krzewów) oraz konserwacyjne.

W ramach pracy Działu Zieleni Miejskiej oferujemy:zielen_3

  • projektowanie, budowanie i pielęgnację architektury zielonej,
  • urządzanie i utrzymanie terenów zielonych,
  • układanie kompozycji dywanów kwiatowych,
  • pielęgnacja starodrzewu,
  • konserwacja zieleni, w tym również pasów zieleni przydrożnej, prześwietlanie koron drzew,
  • wycinka drzew (zgodnie z przyzwoleniem) i ich przesadzanie.